TKP HEADLINE

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี


 พระครูผาสุกิจวิจารณ์ กล่าวเริ่มต้นบทสนทนาเกี่ยวกับที่มาของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี เมื่อแรกจัดตั้ง พ.ศ. 2534 โดยเป็นการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกในโครงการบูรณาการฯ และลานธรรมลานวิถีไทย เช่นเดียวกับอีกหลายสิบวัดในจังหวัดพิษณุโลก ท่านพระครูฯ ไล่เรียงให้เห็นรูปแบบการทำงาน “ทางวัดได้จัดตั้งผู้นำฝ่ายสงฆ์ ฆราวาส แล้วประกาศให้ประชาชนนำของเก่ามาไว้ที่ศูนย์ฯ โดยเราใช้ศาลาการเปรียญหลังเก่าเป็นที่เก็บ ได้ดำเนินการมาของส่วนราชการโดยวัฒนธรรม โดยส่วนของคณะสงฆ์ และชาวบ้าน อ่านเพิ่มเติม

พระสิวลี วัดกำแพงมณี

 


รูปปั้นพระสิวลี วัดกำแพงมณี ตั้งอยู่บนอาคารปูนสองชั้นครึ่ง ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นกุมารไข่ วัดกำแพงมณี ให้บรรดาผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอเลขเด็ดเลขดังกันเป็นประจำ และก็มีผู้โชคดีรับโชคสมดังปรารถนาหลายราย สังเกตได้จากพวงมาลัย รูปปั้นไก่ เสื้อผ้า สิ่งของ ของเล่นที่นำมาถวายแก้บน อ่านเพิ่มเติม

ดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด

 


กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านโคกสลุด ตั้งอยู่เลขที่ 88 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายภูมิชาย พงษ์พานิช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุด เล่าว่า "เริ่มจากกลุ่มแม่บ้านทหารบกค่ายธนะรัชต์ ได้รวมกลุ่มแม่บ้านทหารบกทำดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้มีโอกาสประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ถวาย ในคราวเสด็จประทับที่ท่าเสด็จภายในค่ายธนะรัชตในคราวนั้น จึงมีความรู้สึกประทับใจมาก ต่อมามีโอกาสได้เข้าทำงานในโรงงานผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ชั้นนำ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ การออกแบบ การย้อมสี และการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่างๆ จนเกิดความชำนาญ มีประสบการณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้และการบริหารงานอย่างเชี่ยวชาญ อ่านเพิ่มเติม

น้ำพริกแกงบ้านย่านยาว

 


เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.2541 กลุ่มแม่บ้านบ้านย่านยาวได้มีโอกาสไปปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เห็นแม่ครัวในโรงครัวของวัดทำน้ำพริกแกงสำหรับประกอบอาหารเองโดยใช้ เครื่องบดน้ำพริก ซึ่งสามารถบดได้ทีละจำนวนมาก จึงมีความสนใจเนื่องจากในปลายปี 2541 ทางวัดบ้านย่านยาวจะมีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต จำนวน 10 วัน จำเป็นต้องใช้น้ำพริกแกงจำนวนมากในการประกอบอาหารในโรงทานของวัด อ่านเพิ่มเติม

ผารังหมี ชุมชนแห่งศรัทธา

 


ชุมชนบ้านผารังหมี เดิมเรียกว่า บ้านผาหลังหมี เพระเจอหมีลงมากินน้ำมองเห็นแค่หลังของหมี ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ โดยเรียกตามชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลกับหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยื่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการเรียกขานชื่อใหม่ว่า ผารังหมี อ่านเพิ่มเติม

อาชีพสู่การสร้างรายได้

 


อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเกษตร ทำให้ผู้นำชุมชนมีแนวคิดที่จะนำข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยนำข้าวที่ปลอดสารเคมีจากคนในชุมชนมาผลิตส่งขายหรือนำเป็นของที่ระลึกจากชุมชนสร้างแบรนด์ ที่มีชื่อว่า "ข้าวหอมสุดใจ" เป็นข้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมี อ่านเพิ่มเติม

ผ้าไหม ใส่สนุก บ้านหนองหญ้าปล้อง

 


กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2538 มี นางอ้อย ทุเรียนไธสง   ได้รับเลือกให้เป็นประธานได้ใช้ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ตำบลชมพู  เป็นที่รวมกลุ่มทอผ้า จนถึงปี 2560 และในปัจจุบันได้คัดเลือกให้ นางบ่อเชียง  เขียวกระเบื้อง เป็นประธานและผู้นำกลุ่มและใช้บ้านเลขที่ 7 หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ของประธานเป็นที่รวมกลุ่มทอผ้า และใช้บ้าน เลขที่ 85 หมู่6 ของนางโฮม  รอมไธสง รองประธาน เป็นสถานที่ ให้สมาชิกมารวมกันเพื่อทอผ้า อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand