TKP HEADLINE

"เขิง" งานช่างฝีมือและภูมิปัญญา

 

ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปรากฏงานช่างฝีมือดั้งเดิม จำนวน 4 ประเภท ที่พบ คือ เครื่องจักสานที่ประดิษฐ์ขึ้น สำหรับใช้สอยในครัวเรือน เครื่องไม้ คือ เครื่องทุ่นแรงที่ประดิษฐ์ขึ้นจากภูมิปัญญาให้สามารถประกอบการงานได้รวดเร็วมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาคนหนองกะท้าว โดยการใช้วัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว นำไปขายในหมู่บ้านหรือส่งร้านค้าตามท้องตลาดได้ อ่านเพิ่มเติม

ลูกประคบสยบเมื่อย

 

ลูกประคบ คือสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ที่ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ นำมาใช้ในการรักษาหรือเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาลูกประคบ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งมีการนำไปใช้ในธุรกิจร้านนวดสปามากขึ้น เพิ่มเติม

บ้านวังส้มซ่า

 

บ้านวังส้มซ่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลท่าโพธิ์ เป็นที่เล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณแม่น้ำน่าน ที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนี้ ริมฝั่งด้านทิศตะวันตกและที่วังน้ำมีต้นส้มซ่าขนาดใหญ่อยู่หนึ่งต้น และบริเวณใกล้เคียงก็มีต้นส้มซ่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ "บ้านวังส้มซ่า" หมู่บ้านวังส้มซ่าตั้งมานานนับร้อยปีแล้ว ทุกบ้านเคยปลูกต้นส้มซ่าไว้บริโภคและทำยาแผนโบราณ อาจเรียกได้ว่าอดีตบ้านวังส้มซ่าปลูกต้นส้มซ่าเกือบทุกบ้าน ต่อมาด้วยความเจริญของสังคม ทำให้คนในหมู่บ้านหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะม่วง, ขนุน ที่ขายทำเงินได้ ขณะที่ผลส้มซ่ารสชาติไม่อร่อย ผลผลิตขายไม่ได้ ชาวบ้านจึงโค่นทิ้งเกือบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม

วัดคุ้งวารี

 

วัดคุ้งวารีเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ได้สร้างขึ้นมาใน พ.ศ.ที่เท่าใด สมัยรัชกาลที่เท่าใด ไม่ปรากฏ เป็นหลักฐาน ได้สอบถามผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครทราบ เพราะวัดนี้ได้สร้างมานาน เป็นที่ผู้เถ้าผู้แก่ไปเข้าวัดทำบุญกันมาหลายช่วงอายุคนศาลาวัดก็ได้พุพังและได้บูรณะทำขึ้นมาใหม่โดยมีประชาชน หมู่๕ ๖ ๗ ๘ ได้ร่วมกันมาทำบุญทุกวันพระไม่เคยขาด และมีมาช่วงประมาณปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการวัดได้ปรึกษาหารือกันร่วมกับองค์การบริหารตำบลท่าโพธิ์และชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันหากองทุนสร้างหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ไว้ยึดเหนียวจิตใจสาธุชนทั่วไปที่ได้มาทำบุญที่วัดนี้และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้มาสักการบูชาขอพรหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ อ่านเพิ่มเติม

วัดสะกัดน้ำมัน

 

วัดสะกัดน้ำมัน บ้านวังส้มซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เหตุที่เลือกวัดนี้มีความต้องการทราบวัดนี้เหตุใดจีงชื่อว่าวัดสะกัดน้ำมัน ซึ่งมีการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ว่า เมื่อพระมหาจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระมหินทราธิราชเดินทางมาจากอยุธยา ทางเรือ มีพระประสงค์ จะมารับ สมเด็จพระนเรศวร พระเอกาทศรถ ซึ่ง ทรงพระเยาว์ พระมหาธรรมราชา ครองเมืองพิษณุโลก ไม่ประสงค์ให้สองพระองค์มารับหลานไป จึงเทน้ำมันลงในน้ำจุดไฟ เพื่อสะกัดเรือไว้ พระมหาจักรพรรดิ จึงโปรดให้สะกัดน้ำมันไว้ไม่ให้ไหลมาถูกเรือ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า สะกัดน้ำมัน วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดสะกัดน้ำมัน อ่านเพิ่มเติม

วัดยางเอน

 

วัดยางเอน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ได้สร้างขึ้นมาใน พ.ศ.ที่เท่าใด สมัยรัชกาลที่เท่าใด ไม่ปรากฎ เป็นหลักฐาน ได้สอบถามผู้ใหญ่ก็ไม่มีใีครทราบ เพราะวัดนี้ได้ร้างมานาน ไม่มีพระจำพรรษามานับร้อยปีมาแล้ว หรืออาจถูกทำลายมาตั้งแต่พม่ามาล้อมเมืองพิษณุโลก โดยอะแซหวุ่นกี้ก็อาจเป็นได้ ฉะนั้นจึงไม่สามารถจะทราบได้ สิ่งที่ปรากฎให้เห็นก็คือเจดีย์หนึ่งองค์ ซึ่งมีแต่ซาก เสาศาลาการเปรียญมีสองต้น ก็ผุผังไปตามการเวลา หลังจากที่ได้ถางป่าบูรณะวัดขึ้นใหม่นี่เอง ซากเสาจะเป็นโบสถ์หรือวิหารก็ไม่มีใครทราบ อิฐกระเบื้องต่างๆ ที่ถูกน้ำเซาะตลิ่งพังลงไปอยู่ในแม่น้ำน่านก็มี พระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์มีผู้ได้พบเห็นกันบ่อยๆ ซึ่งจมอยู่ในน้ำ ทางคณะกรรมการได้ไปอาราธนาจะให้ขึ้นมาอยู่บนวัด เช่นเดิม แต่ก็หากันไม่พบ เพราะขณะนั้นน้ำในแม่น้ำน่านตั้งแต่มีเขื่อนสิริกิตขึ้น ระดับน้ำสูงกว่าเดิมมากจึงไม่สามารถจะค้นหาได้ อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงปู่และการทำบุญกลางบ้านแก่งหว้า

 

การเลี้ยงปู่และการทำบุญกลางบ้านแก่งหว้า เป็นพิธีกรรมที่ต้องจัดขึ้นทุกปี โดยจะทำก่อนช่วงเข้าพรรษา นิยมทำกันเดือน 8 ห้ามตรงกับวันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์ และการประกอบพิธีจะทำประมาณวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 เชื่อกันว่า เป็นวันและเดือนที่ดี ถือเป็นการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้าน และสร้างความรักถิ่นฐานให้คนในหมู่บ้าน อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand