TKP HEADLINE

วัดท่าไชย

 


วัดท่าไชยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ ม.2ตำบลมะตูม ที่อยู่คู่กับพื้นที่บ้านมะตูมมานานแล้ว ก่อนหน้านี้ตัวอุโบสถหลังเก่าอยู่ติดแม่น้ำน่าน และหันหน้าวัดเข้าฝั่งแม่น้ำน่าน แต่ช่วง 60 ปีที่ผ่านมาได้ย้ายอุโบสถมาสร้างใหม่อยู่ใกล้กับถนน และก่อนหน้านี้ทุกปีจะถูกน้ำท่วมวัด เนื่องจากวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำน่าน เมื่อถึงหน้าน้ำหลากก็จะถูกน้ำท่วมขังอยู่นานเป็นเดือนทุกๆปี จนทำให้ โบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรม ดินเริมทรุดตัว จนทำให้โครงสร้างของโบสถ์ แตกร้าว หลังคาผุพัง ฐานพระประธานแตกเสียหาย ทางวัดจึงได้สร้างโบสถ์ใหม่เมื่อปี 2552 และได้รื้อโบสถ์หลังเก่าออกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะทำการรื้อโบสถ์เก่าทางเจ้าน้าที่วัดก็ได้ไปพบข้าวของเครื่องใช้โบราณ เครื่องเงินโบราณจำนวนมาก ถูกฝังอยู่ใต้ฐานพระพุทธ พร้อมกับพบพระพิมพ์นางพญา อ่านเพิ่มเติม

สู่ขวัญแม่พระโพส


 

การไหว้พระแม่โพสพ เพื่อเป็นการทำขวัญข้าวที่ออกรวง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาในปัจจุบันเริ่มลืมเลือนไม่มีการสืบทอด เมื่อช่วงข้าวในนากำลังตั้งท้อง ข้าวเริ่มเขียว ชาวนาเจ้าของนาก็จะนำเครื่องไหว้ ประกอบด้วย กล้วย อ้อย ถั่ว งา ส้ม กระยาสารท อย่างละ 1 คำ ใส่ตะกร้าสาน และหมาก พลูจีบ 1 คำ มาไหว้พระแม่โพสพ ให้ออกรวงสวยงามเป็นเสมือนการแต่งตัวให้ข้าวสวยงามตามความเชื่อ ว่าถ้าได้ทำขวัญข้าวและถ้าพระแม่โพสพได้รับเครื่องสังเวยแล้ว ไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้ม หนอน สัตว์ต่างๆ ไม่มากล้ำกราย ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

พริกแกงสร้างรายได้


ในช่วงฤดูแล้งนี้ชาวนา ชาวไร่ ชาวนา มักว่างจากการทำไร่ไถนา แล้วหันมาหาอาชีพเสริมทำกัน เนื่องจากแทบทุกพื้นที่ ขาดน้ำเพื่อทำการเกษตร อย่างเช่น กลุ่มแม่บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันทำน้ำพริกจำหน่ายภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับในช่วงนี้ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกที น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา ทำไร่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีรายได้ อ่านเพิ่มเติม
 

ขนมหม้อแกง

 


การทำขนมหม้อแกงเป็นขนมโบราณที่นิยมทำทานกัน เพราะมีรสชาติอร่อย  นางทองสอด ทศเชย ม.1 บ้านมะตูม ตำบลมะตูม   ได้มีการรวมกลุ่มการทำขนมหม้อแกง มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 และจวบจนถึงทุกวันนี้ ก็มีการทำขนมหม้อแกงอยู่ตลอด เมื่อหลังจากช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ส่วนบางคนก็ทำกินภายในครัวเรือน และก็นำไปขายให้เป็นรายได้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี และจะรวมกลุ่มการทำขนมหม้อแกงเมื่อมีเทศกาลงานต่างๆในหมู่บ้านอยู่เสมอ จนทำให้มีการขายหลากหลายทางเช่นการขายทางออนไลน์การนำไปขายตามงานต่างๆเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลมะตูม

 


แต่เดิมศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนแห่งนี้ เป็นที่ทำการของสภาตำบลมะตูม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531   โดยงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนต่อมาเมื่อมีองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้น อาคารที่ทำการของสภาตำบลแห่งนี้จึงมิได้ใช้ประโยชน์ อ่านเพิ่มเติม

ประเพณียกธง

 


ประเพณีเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ ทั้งนี้ตามประวัติความเป็นของประเพณียกธงสงกรานต์นั้นจะจัดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดการเล่นสงกรานต์ในแต่ละปี และวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์ ก็จะมีการทำธงที่ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านช่วยกันตกแต่งประดับประดาขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้มาผูกติดด้วยสิ่งของที่จะนำมาถวายวัด พร้อมทั้งตกแต่งประดับประดาขึ้นอย่างสวยงาม และจัดขบวนของแต่ละหมู่บ้านแห่มารวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านที่เชื่อว่าการยกธงเป็นการขอพรจากเทวดาและการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อจะได้ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่ทำนา และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเพิ่มเติม

แตงโม สร้างรายได้

 


ในอดีตพื้นที่ตำบลทับยายเชียง ปลูกแตงโมกันเป็นจำนวนมาก การจำหน่ายจะมีการรับซื้อทั้งสวน การขายส่ง การขายปลีก ดังน้ัน การขายริมทางเป็นการขายที่ทำให้การกระจายผลผลิตเป็นไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งแม่ค้าที่ขายแตงโมริมทางจะทำร้านโดยตั้งเป็นไม้ไผ่ทำหลังคาและมีการทำที่ตั้งแตงโมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถผ่านไป ผ่านมาได้เห็นและซื้อแตงโม ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของชาวตำบลทับยายเชียง  ซึ่งกรมทางไม่ยินยอมให้ทำร้านริมทางเนื่องจากร้านริมทางบางร้านทำร้านที่ถาวร และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเกิดการร้องเรียน ทำให้แม่ค้ากับกรมทางได้หารือกันให้ทางผู้ค้าแตงโม ทำร้านเป็นเฉพาะเพิงขายแตงโมเท่านั้น ปัจจุบันนี้การขายแตงโมริมทาง เป็นที่รายได้ที่ดี จึงมาเพิงขายแตงโมเพิ่มมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand